Platforma online de documentare subtitrate, RightBe, a fost creată cu scopul de a furniza oamenilor informații care sunt mai puțin accesibile, dar totuși provin din surse deschise. Aceste informații pot fi adesea neglijate de televiziune, dar au un rol crucial în conștiința noastră socială globală.

De ce este Partidul Comunist Chinez un cult malefic? (comentariul 8) – documentar

Comunismul cult malefic2Ce face ca Partidul Comunist să fie atât de tiranic şi malefic? Atunci când a venit pe lume, acest spectru al Partidului Comunist a venit cu o misiune care te face să înlemneşti. Manifestul Partidului Comunist are spre sfârşit un pasaj celebru:

„Comuniştilor le repugnă să-şi ascundă vederile şi intenţiile. Ei declară făţiş că ţelurile lor pot fi atinse numai prin doborârea violentă a întregii orânduiri sociale de până acum. Să tremure clasele dominante în faţa unei Revoluţii Comuniste. Proletarii n-au de pierdut în această revoluţie decît lanţurile. Ei au o lume de cîştigat”.

Misiunea acestui spectru a fost folosirea violenţei pentru a contesta deschis societatea umană, nimicirea lumii vechi, „eliminarea proprietăţii private”, „eliminarea caracterului, independenţei şi libertăţii burgheziei”, eliminarea exploatării, eliminarea familiei şi guvernarea lumii de către proletariat.

Acest partid politic care şi-a proclamat public dorinţa de a „bate, distruge şi jefui” nu numai că nu neagă faptul că punctul său de vedere este malefic, dar îl mai şi expune, sigur pe sine, în Manifestul Comunist:

„Revoluţia comunistă înseamnă ruptura cea mai radicală cu relaţiile de proprietate moştenite din trecut; nu e deci de mirare că în cursul dezvoltării ei, se produce ruptura cea mai radicală cu ideile tradiţionale”.

Dar de unde vin gândurile tradiţionale? Conform legii naturii formulată de atei, gândurile tradiţionale apar în mod „natural”, datorită legilor naturii şi ale societăţii. Sunt rezultatul mişcărilor sistematice din univers. Cei care cred în Dumnezeu spun că tradiţiile şi valorile morale umane sunt lăsate de Dumnezeu. Indiferent de unde vin – cea mai fundamentală moralitate umană, normele de comportament şi standardele de judecată a binelui şi răului, etc… sunt relativ stabile; de mii de ani ele au stat la baza reglării comportamentului uman şi menţinerii ordinii sociale. Dacă omenirea îşi pierde normele şi standardele morale de judecată a binelui şi răului, nu vor degenera oamenii în animale? Atunci când Partidul Comunist declară că „va rupe în mod fundamental legătura cu ideile tradiţionale”, nu ameninţă însăşi baza necesară existenţei normale a societăţii umane? Partidul Comunist este un cult malefic care duce în mod legic omenirea la distrugere.

Întregul Manifest Comunist, care proclamă principiile conducătoare ale Partidului Comunist, este impregnat de o hotărâre extremă, fără nici un strop de bunătate şi toleranţă. Marx şi Engels credeau că au găsit legea dezvoltării sociale – materialismul dialectic. Din acel moment, având „adevărul“ în mână, au pus sub semnul întrebării totul şi au negat totul. Au impus oamenilor cu încăpăţânare iluziile comunismului şi nu s-au dat înapoi de la susţinerea folosirii violenţei pentru distrugerea structurilor sociale şi a fundaţiilor culturale existente. Manifestul Comunist a injectat în nou-născutul Partid Comunist un spectru nelegiuit, împotriva legilor cerului, care extermină natura umană, arogant, de un egoism extrem, lipsit de orice fel de scrupule.

Vezi si partea VII-a: Despre natura lipsită de scrupule a Partidului Comunist Chinez

Despre cele Noua Comentarii 

Accesibile în China prin intermediul internetului, sau introduse pe ascuns, comentariile sunt căutate şi citite avid de mulţi dintre cei aflaţi în bezna propagandei comuniste.

Comentariile au la bază o documentare istorică riguroasă, dezvăluie cu curaj ororile inimaginabile ale comunismului practicat în China, începând cu perioada maoistă şi terminând cu perioada actuală; analizează lucid şi cuprinzător originile comunismului, trăsăturile sale şi mecanismele care asigură existenţa “fiarei roşii”. Este inedită în special prezentarea comunismului ca fiinţă vie, malefică, preocupată obsesiv de asigurarea propriei existenţe şi supremaţii, capabilă de orice infamie.

Lasa un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.