Platforma online de documentare subtitrate, RightBe, a fost creată cu scopul de a furniza oamenilor informații care sunt mai puțin accesibile, dar totuși provin din surse deschise. Aceste informații pot fi adesea neglijate de televiziune, dar au un rol crucial în conștiința noastră socială globală.

Tirania Partidului Comunist Chinez (comentariul 3) – documentar

tiraniaPCC-partidulcomunist-chinezTirania Partidului Comunist Chinez – documentar

“După nici trei luni de la înfiinţarea Chinei comuniste, PCC a lansat campania eliminării proprietarilor de pământ ca una din „liniile directoare” ale programului de reformă agrară în întreaga ţară. Sloganul Partidului – „Pământ ţăranilor!” – a încurajat partea egoistă a ţăranilor fără pământ, îndemnându-i să se lupte cu proprietarii de pământ folosind orice mijloace, fără să ţină cont de implicaţiile morale ale faptelor lor. Reforma agrară a stipulat explicit eliminarea clasei proprietarilor de pământ şi a împărţit populaţia rurală în categorii sociale. Douăzeci de milioane de locuitori ai satelor din întreaga ţară au fost etichetaţi drept „proprietari de pământ”, „chiaburi”, „reacţionari” sau „elemente rele”. Cei proaspăt „dezmoşteniţi” au fost supuşi discriminării, umilinţelor şi şi-au pierdut total drepturile civile. Simultan cu extinderea campaniei de reformă agrară în zonele îndepărtate şi în cele populate de minorităţi etnice, s-au extins rapid şi organizaţiile PCC. Comitetele de Partid orăşeneşti şi filialele de Partid săteşti s-au răspândit în întreaga Chină. Filialele locale erau purtătoarele de cuvânt ale Comitetului Central al PCC şi în acelaşi timp „prima linie” a frontului luptei de clasă, instigând ţăranii la luptă împotriva celor care aveau pământul. Aproximativ 100.000 de proprietari de pământ au murit în cursul acestei mişcări. În unele regiuni, PCC şi ţăranii au omorât proprietarii de pământ şi membrii familiilor acestora, fără să ţină seama de vârstă sau sex, pentru a elimina total clasa proprietarilor de pământ.” (text partial din capitolul “I. Reforma agrară: eliminarea clasei proprietarilor de pământ”) Sursa: epochtimes.ro

Vezi documentar:

Vezi si partea IV-a: De ce este Partidul Comunist Chinez o forţă împotriva universului

Despre cele Noua Comentarii 

Accesibile în China prin intermediul internetului, sau introduse pe ascuns, comentariile sunt căutate şi citite avid de mulţi dintre cei aflaţi în bezna propagandei comuniste.

Comentariile au la bază o documentare istorică riguroasă, dezvăluie cu curaj ororile inimaginabile ale comunismului practicat în China, începând cu perioada maoistă şi terminând cu perioada actuală; analizează lucid şi cuprinzător originile comunismului, trăsăturile sale şi mecanismele care asigură existenţa “fiarei roşii”. Este inedită în special prezentarea comunismului ca fiinţă vie, malefică, preocupată obsesiv de asigurarea propriei existenţe şi supremaţii, capabilă de orice infamie.

Lasa un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.